Bakgrund 2017-09-20T07:51:08+00:00

Bakgrund

Konceptet bygger på lärdomar från nationella och internationella forskningsstudier och praktiska modeller inom innovationsfrämjande, social innovation och social hållbarhet. Det har utvecklats i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle inom ramen för ett VINNOVA-finansierat projekt 2016-2017. Det har letts av Luleå tekniska universitet i samarbete med Kontigo, Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS), Mötesplats social innovation (MSI), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Coompanion Nord, LTU Business, Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Halmstad. Mer info: www.ltu.se/socialinnovation

 

Konceptdesign av Geektown kommunikationsbyrå.
wearegeektown.se