Exempel 2020-01-11T02:30:26+00:00

Exempel

Här samlas exempel på metoder, verksamheter och kunskaper för att stötta utvecklingen av sociala innovationer och den sociala hållbarheten i alla sorters innovationer. Tipsa oss gärna om fler exempel att lägga till på listan.

Metoder

Collective Action Toolkit
https://www.frogdesign.com/wp-content/uploads/2016/03/CAT_2.0_English.pdf

DIY Social Innovation
https://issuu.com/diytools/docs/development_impact_and_you___practi

Guide: Doing Social Innovation
https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2015/04/Practitioner-Report_FINAL-FOR-WEB.pdf

Guidebook: Citizen-driven Innovation
http://documents.worldbank.org/curated/en/629961467999380675/Citizen-driven-innovation-a-guidebook-for-city-mayors-and-public-administrators

Innovationsguiden
http://innovationsguiden.se/

NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation
https://www.vinnova.se/publikationer/nova—verktyg-och-metoder-for-normkreativ-innovation/

Social Innovation Guide
https://www.wethinq.com/documents/WE_THINQ_Taking_Down_Barriers.pdf

Social Innovator Process
http://www.socialinnovator.info/process-social-innovation 

Toolbox: Social Innovation Business
http://www.simpact-project.eu/tools/toolbox_business_web.pdf

Toolbox: The Social Innovation Journey
http://transitionproject.eu/wp-content/uploads/2013/11/INTRO-SIJ-toolbox.pdf

Verksamheter

AIMday
http://aimday.se/

Arena Social Innovation
https://www.arenasi.se/

Co-Labs
http://socialinnovation.se/vart-arbete-med-co-labs-och-testbaddar/

Förnyelselabbet
http://www.fornyelselabbet.se/

Impact Invest Scandinavia
http://www.impactinvest.se/

LiU Impact Factory
http://www.liuinnovation.se/ideresan/impact-factory

MaRS Solutions Lab
https://www.marsdd.com/systems-change/mars-solutions-lab/

Mötesplats Social Innovation
http://www.socialinnovation.se

Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län
http://www.so-in.se/

Social Enterpreneurship Forum
http://se-forum.se

Social Impact Lab
https://www.oru.se/samverkan/offentlig-verksamhet/ideutveckling-och-samverkan-inom-forskning/social-impact-lab/

Social Innovation Community (SIC)
https://www.siceurope.eu/

Social Innovation Exchange
http://www.socialinnovationexchange.org

Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU)
http://jonkoping.coompanion.se/siru/

Social Innovation Lab
http://socialinnovation.typepad.com/silk/

Social Innovation Skåne
http://socialinnovationskane.se/

Kunskaper

Forskning om social innovation vid Luleå tekniska universitet
www.ltu.se/innovationsforskning

Genusdriven social innovation
https://www.ltu.se/cms_fs/1.113668!/file/Orienteringsbok%20genusdriven%20social%20innovation.pdf

Innovation i ideella/idéburna sektorn
www.ltu.se/idebureninnovation

Open Book of Social Innovation
https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf

Research Landscape of Social Innovation
https://www.siceurope.eu/sites/default/files/field/attachment/exploring_the_research_landscape_of_social_innovation.pdf

Atlas of Social Innovation
https://www.socialinnovationatlas.net/

Finansiering

VINNOVA
www.vinnova.se

Allmänna Arvsfonden
http://www.arvsfonden.se/

Axfoundation
http://axfoundation.se/

Europeiska regionala utvecklingsfonden
https://tillvaxtverket.se/eu-program/nationella-regionalfondsprogrammet.html

Europeiska socialfonden
http://www.esf.se/

Leksell Social Ventures
http://www.leksellsocialventures.com

Mikrofonden Väst 

www.mikrofondenvast.se